Pages

Thursday, October 6, 2011

Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka... NERAKA ....

Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majlis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka. [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]

Gambaran neraka. (Bukan neraka sebenar)